RegulaminRegulamin lokali znajdujących się w Nowym Sączu przy Al. Piłsudskiego 20/10 i Al. Piłsudskiego 20/43 zwanych dalej „Beskid Apartamenty”, które należą do FHU DDDDD, 33-300 Nowy Sącz, Aleje Piłsudskiego 20 zwanych dalej „Beskid Apartamenty”

I. Postanowienia ogólne

 Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym apartamencie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

II. Rezerwacja

 1. Wynajęcie apartamentu, obejmuje wszelkie opłaty za media, przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu apartamentu (środki czystości, kosmetyki)

2. Wszyscy Goście mogą nieodpłatnie korzystać z urządzeń, Internetu znajdujących się w apartamencie,

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:30 w dniu wyjazdu.

4. Warunkiem dokonania rezerwacji i wydania kluczy jest otrzymanie płatności z góry za usługę najpóźniej w dniu wynajmu

5. Gość otrzymuje kod dostępu do apartamentu online. Jeśli dany apartament posiada parking w garażu podziemnym to pilot i fizyczne klucze będą czekały w apartamencie. Konieczne jest podpisanie karty meldunkowej. Jeśli przybycie do lokalu nastąpi w godz. 15-20 to w ciągu godziny od przybycia przyjedzie pracownik w celu dopełnienia meldunku. Jeśli przybycie do apartamentu nastąpi po godz. 20:00, pracownik będzie dnia następnego w godz. 8-9 – możliwa zmiana terminu po ustaleniu.

6. Wcześniejsze udostępnienie apartamentu w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego.

 7.Przedłużenie doby hotelowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego.

8. Stawki najmu apartamentów i mieszkań są podane w polskich złotych.

 9. Wynajmujący świadczy usługi w wybranym Apartamencie zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne powiadomienie wynajmującego.

 10. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych przebywających na terenie obiektu.

 11. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

12. W ramach rezerwacji do każdego apartamentu Klientowi przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe na terenie obiektu. W zależności od apartamentu będzie się ono znajdowało na zewnątrz przy budynku lub w garażu podziemnym.

13. Faktyczna liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym lokalu. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza możliwości techniczne danego apartamentu.

14. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna, wyjścia na balkon i drzwi wejściowe.

15. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez FHU DDDDD, ul. Al. Piłsudskiego 20, 33-000 Nowy Sącz do celów i potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.

III. Usługi dodatkowe

1. W budynku obowiązuje całkowity zakaz posiadania i trzymania zwierząt.

2. Łóżeczko dla dziecka jest bezpłatne. Pościel do łóżeczka po stronie Gości

3. Możliwe wynajęcie komórki lokatorskiej, która znajduje się w garażu poziemnym na rowery lub narty – koszt 70 zł /doba

IV. Szkody

Właściciel (administrator) apartamentu nie jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa.

1. „Beskid Apartamenty” nie jest odpowiedzialny za Gości przebywających w apartamencie w terminie najmu.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody, Gość ma obowiązek niezwłocznie powiadomić administratora „Beskid Apartamenty” pod numerem telefonu +48533906091.

3. „Beskid Apartamenty” nie ponosi odpowiedzialności za wniesione i pozostawione po zakończeniu stosunku najmu rzeczy. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w mieszkaniu będą na życzenie odesłane na wskazany przez Gościa adres, na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji „Beskid Apartamenty” przechowa te przedmioty przez 14 dni od dnia wyjazdu.

4. Goście „Beskid Apartamenty” ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia i braki wyposażenia w „Beskid Apartamenty” oraz w każdym innym miejscu na terenie obiektu, powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób albo z winy dzieci pozostających pod jego opieką.

5. „Beskid Apartamenty” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu „Beskid Apartamenty” lub Gości albo szkodę na osobie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt pozostałych mieszkańców obiektu.

V. Kary umowne

1. Wykorzystywanie apartamentu „Beskid Apartamenty” do innych celów niż mieszkalne np. organizowanie imprez, uroczystości lub przyjęć towarzyskich jest niedozwolone.

Naruszenie niniejszego zakazu skutkuje obciążeniem rachunku Gościa karą umowną w kwocie 500 PLN, a także możliwością wypowiedzenia Najmu ze skutkiem natychmiastowym. Gość jest zobowiązany otworzyć drzwi pracownikowi „Beskid Apartamenty”. Brak otwarcia drzwi może skutkować odłączeniem prądu od apartamentu, na co niniejszym Gość wyraża zgodę.

2.W „Beskid Apartamenty” obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00. Naruszenie ciszy nocnej skutkuje obciążeniem Gościa karą umowną w kwocie 500 PLN.

3.Apartament „Beskid Apartamenty” jest w całości obiektem dla niepalących. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. Zakazem objęty jest apartament „Beskid Apartamenty” oraz części wspólne obiektu. Zakaz nie obowiązuje tylko w miejscu wyznaczonym – balkon. Naruszenie zakazu palenia będzie skutkować obciążeniem rachunku Gościa karą umowną w kwocie 1 000 PLN.

4. Sprzątanie wymiocin lub innych nieczystości fizjologicznych będzie skutkować obciążeniem rachunku Gościa karą umowną w kwocie 2000 PLN.

5. Zgubienie klucza apartamentu lub pilota do garażu będzie skutkować obciążeniem rachunku Gościa karą umowną w kwocie 150 PLN, co stanowi koszt wymiany zamka/ zakup i programowanie pilota

VI Płatności

Regulamin płatności lokali znajdujących się w Nowym Sączu przy Al. Piłsudskiego 20/10 i Al. Piłsudskiego 20/43 które należą do FHU DDDDD, 33-300 Nowy Sącz, Aleje Piłsudskiego 20 zwanych dalej „Beskid Apartamenty”

Opłaty za rezerwacje można dokonać:

1. gotówką w apartamencie w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy w trakcie meldowania

2. przelewem na rachunek bankowy FHU DDDDD, podany na stronie internetowej   najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu pobytu. Płatność musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym FHU DDDDD do momentu rozpoczęcia pobytu.

3. online za pomocą karty – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, VisaElectron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

4. Po dokonaniu rezerwacji bezzwrotnej Gość zostaje przekierowany do systemu paynow Jeżeli nie dokona płatności w ciągu 10 minut rezerwacja zostaje anulowana.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

6. W przypadku pobytów długoterminowych, rezerwacji dokonanej z wyprzedzeniem co najmniej 10-dniowym lub zarezerwowania więcej niż jednego Apartamentu, FHU DDDDD pobiera zaliczkę w wysokości 50% wartości rezerwacji.

7. Na życzenie Gości FHU DDDDD wystawia rachunek. Gość jest zobowiązany poinformować pracownika biura o konieczności wystawienia rachunku przy dokonywaniu rezerwacji lub płatności.

8. W przypadku odstąpienia od umowy najmu złożonej drogą mailową na adres [email protected] w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 powyżej, dotychczas wpłacona przez Gościa kwota pieniężna zostanie niezwłocznie zwrócona, przy czym FHU DDDDD będzie uprawniony do potrącenia kwoty należnej za dotychczas wykorzystany pobyt w Apartamencie.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności online można kierować na dres korespondencyjny FHU DDDDD, Aleje Piłsudskiego 20/10, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Beskid Apartamenty” lub za pośrednictwem adresu mailowego [email protected]. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych licząc od momentu wpłynięcia reklamacji.

VII Odstąpienia od zawartej umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu poniesionych kosztów na następujących warunkach:

  1.  10 dni przed datą zakwaterowania w kwocie 100% poniesionych kosztów
  2. 9-6 dni przed zakwaterowaniem w wysokości 50% poniesionych kosztów
  3. 5 dni przed zakwaterowaniem poniesione koszty nie będą zwracane.

Zwrot poniesionych kosztów przez najmującego będzie zależał od czasu w jakim zostanie anulowana rezerwacja, a zwrot pieniędzy odbędzie się za pośrednictwem serwisu Paynow

VIII Działalność zarobkowa w apartamencie

W mieszkaniu nie może być prowadzona jakakolwiek działalność zarobkowa oraz przyjmowanie gości nie objętych w rezerwacji. Ze względów bezpieczeństwa wejście do apartamentu jest monitorowane a naruszenie powyższych zasad będzie skutkowało natychmiastowym opuszczeniem lokalu bez prawa do zwrotu środków za pobyt.

Dotyczy to również sytuacji w której rezerwacja jest dokonana na fałszywe konto serwisów: Booking.com, AirBnb lub tę stronę internetową. Jeśli dane z rezerwacji nie będą się zgadzały z dokumentem tożsamości, gość nie zostanie zameldowany u nas i będzie musiał opuścić apartament